Afgelasting Domstadactiviteiten

Voor dit seizoen staan diverse Domstadactiviteiten gepland, zoals onze Lentetour op zaterdag 25 april. Daarnaast zouden de Dikke Banden ritten vanaf 15 april officieel weer van start gaan. In deze onzekere tijden en de dringende oproep van onze regering heeft het bestuur besloten deze en andere activiteiten op te schorten.

De Lentetour op 25 april wordt voor dit jaar definitief geschrapt.

De Dikke Banden ritten kunnen tot nader order geen doorgang vinden. Hopelijk kunnen ze op een later tijdstip alsnog worden opgestart, mits de situatie dit toelaat en vooral op basis van maatregelen c.q. adviezen van overheidswege.

Het clubweekend dat gepland stond van 22-24 mei naar Tiel is geannuleerd. Diegenen die zich hiervoor hadden opgegeven en betaald ontvangen apart bericht. De Tourcommissie bekijkt of later dit jaar alsnog een fietsactiviteit in de lijn van het clubweekend kan worden georganiseerd.

Ook alle vaste clubritten (in groepsverband) worden tot nader order opgeschort.