Bestuur RTC De Domstad

Dagelijks bestuur
Bestuur RTC De DomstadVoorzitter::
Theo Kromwijk
Tel. 030-2948014
th.j.e.kromwijk@gmail.com
Bestuur RTC De DomstadSecretaris: vacant
Egbert de Weert neemt waar
Tel. 030-2546881
secretaris@rtc-de-domstad.nl
Bestuur RTC De DomstadPenningmeester:
Peer van den Boomen
Tel. 06-53393915
penningmeester@rtc-de-domstad.nl

Algemene bestuursleden
Bestuur RTC De DomstadAlgemene Activiteiten (AAK):
Marga Deventer
Tel. 030-2293383
marga.deventer@hotmail.com