Aanmelden

Lidmaatschap houdt in deelname aan alle activiteiten van de vereniging zoals alle clubtochten, clubcompetitie, clubweekenden en andere activiteiten zoals feestavond. Ook ontvangt u het regelmatig te verschijnen clubblad (Domstadnieuws).

De contributie (inclusief het NTFU-lidmaatschap) is voor 2023 als volgt:

Domstadlid inclusief lidmaatschap NTFU:   € 65,10

Gezinslid inclusief lidmaatschap NTFU:  € 57,00

M-lid  = tevens lid van NTFU bij een andere toervereniging:  € 30,50

De contributie voor Domstadlid (zonder NTFU): € 27,00 en Gezinslid (zonder NTFU): € 23,50

Het NTFU-deel houdt in:

  • abonnement op Fietssport magazine (NTFU blad), dit verschijnt zes keer per jaar;
  • de toerfietskaart van de NTFU, die recht geeft op korting bij deelname aan NTFU-fietstochten;
  • premie voor de verzekering die de NTFU standaard voor alle leden heeft afgesloten (aansprakelijkheid, fiets, ongevallen, buitenlanddekking); in plaats hiervan dan wel aanvullend kan men zich verzekeren voor de FietsNED-Pechpas voor reparaties bij pech onderweg;
  • NTFU-kalender met alle toertochten van de bij de NTFU aangesloten verenigingen en het NTFU toerboekje voor de tochtenregistratie.

Degenen die alleen Domstadlid zijn profiteren niet van de diensten van de NTFU. U bent dan niet verzekerd en u fietst geheel op eigen risico voor uzelf en de eventuele schade die u uw medefietsers toebrengt.

U-pas houders van de Gemeente Utrecht betalen de helft van het Domstad-deel van de contributie. U geeft het U-paskaartnummer door aan de penningmeester en de korting wordt aan u terugbetaald.

AANMELDING

  • U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier ingevuld aan de secretaris te sturen (per e-mail, maar mag ook per post).
  • Door opgave van uw IBAN banknummer machtigt u de penningmeester de verschuldigde contributie automatisch van uw rekening af te schrijven.
  • Alvorens lid te worden kunt u geheel vrijblijvend deelnemen aan onze clubtochten. U kunt hierover contact opnemen de contactpersoon bij de vaste ritten, met de secretaris of een ander bestuurslid.

 
GEBRUIK LEDENBESTAND

In het kader van de privacywetgeving (AVG) gebruiken wij de persoonsgegevens van onze leden voor het versturen van het reguliere clubnieuws (clubblad) en mailings die door het bestuur van belang worden geacht. Er worden geen adresgegevens aan derden (incl. sponsoren) verstrekt. Wel delen wij als vereniging de persoonsgegevens met de NTFU. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de doeleinden zijn omschreven waarvoor de NTFU de gegevens gebruikt (o.a. aanmaken van Scan&GO pas en lidmaatschapsnummer, verzending van het TFmagazine en mailingen over fietssport en gerelateerde evenementen). Ook zijn afspraken gemaakt over het beveiligingsniveau van de gegevens alsmede over de geheimhouding ervan.

AANMELDINGSFORMULIER

Hier kunt u zich digitaal aanmelden.