Organisatie

Externe relaties

RTC De Domstad is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de landelijke wielersportbond die de belangen behartigt van de sportieve racefietser en de recreatieve fietser. Zie onder lidmaatschap over de voordelen van de NTFU-producten en diensten, zoals kortingen bij fietstochten en een fietsschadeverzekering.

In de regionale structuur van de NTFU valt De Domstad onder regio 12 waarin wordt samengewerkt met de meeste toerfietsverenigingen in de provincie Utrecht.

RTC De Domstad is ook aangesloten bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU) – thans SportUtrecht geheten – die de belangen van alle sportverenigingen in de regio Utrecht behartigt. Verder is De Domstad ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Interne organisatie

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Op de algemene ledenvergadering staat het beleid van het afgelopen jaar ter discussie en worden nieuwe plannen voor het komend fietsseizoen besproken. Alle leden hebben hierin inspraak. We zijn een vereniging van en voor leden en actieve inbreng van leden wordt dan ook gewaardeerd.

De vereniging kent zo’n 100 leden, zowel mannen als vrouwen.

Binnen de vereniging zijn diverse commissies ingesteld. Zij operen alle onder de directe verantwoordelijkheid van en in goed overleg met het bestuur. Zo is er de:

  • Toercommissie (TC): stelt de toerkalender op en ziet toe op de organisatie van toertochten;
  • Dikke Bandencommissie (DB-cie): draagt zorg voor een goed verloop van het dikke-banden-fietsen;
  • Algemene Activiteitencommissie (AAK): organiseert de sociale activiteiten van de vereniging (zoals de jaarlijkse feestavond);
  • Competitiecommissie (Comp. cie): is verantwoordelijk voor een goed verloop van de competitie en stelt de prijzen vast;
  • Redactie van Domstad Nieuws, het clubblad van de vereniging. Dit verschijnt vier maal per jaar met o.a. aankondingen en verslagen van fietstochten en andere activiteiten. De afgelopen tijd is steeds meer gebruik gemaakt van (elektronische) Nieuwsbrieven als communicatiemedium.