Richtlijnen voor Dikkebanden ritten

Dikkebandenfietsen bij RTC De Domstad

Opgesteld door het bestuur in overleg met de Dikkebandencommissie – aangepast in 2021.

Het dikkebandenfietsen vormt een onderdeel van RTC de Domstad. Dit zijn wekelijkse fietstochten voor fietsliefhebbers op gewone fietsen en in toenemende mate op elektrische fietsen. Onder deskundige begeleiding van enkele Domstadleden doorkruisen de dikkebanders de mooie omgeving rond Utrecht onder het motto “Gezelligheid, Gezond bewegen en Genieten van het landschap zonder te kijken naar prestatie”.

De lengte van de ritten ligt tussen 40 en 55 km. Het tempo is 18-20 km/uur.

De toerkalender kent ook andere tochten voor de Dikkebanders, zoals de themagerichte tochten onder leiding van Nico van de Kraak, het clubweekend en tochten die onderling worden afgesproken. De afstanden hiervan kunnen behoorlijk uiteenlopen.    

De Dikkebandencommissie bepaalt vrij zelfstandig de algehele gang van zaken. Maar omdat het DB fietsen onderdeel is van RTC De Domstad vindt waar nodig overleg plaats met het bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt. Hieronder volgen algemene richtlijnen voor de DB ritten.

Organisatie en begeleiding:

  1. De tochten worden begeleid door ervaren voorrijders en assistenten die de routes bepalen en erop toezien dat wordt vastgehouden aan de afgesproken snelheid.
  2. Zij zorgen voor de algehele veiligheid en verkeerstechnische aspecten (bv veilige oversteek).
  3. Zij letten erop dat iedereen mee kan komen, dat de minder snelle fietsers zoveel mogelijk voorin de groep blijven fietsen en E-bikers meer naar achteren.
  4. Zij bieden een helpende hand bij pech onderweg en verlenen zo nodig EHBO.
  5. Zij houden de rittenadministratie bij o.a. voor toekenning van de prestatiemedailles.
  6. Iedereen is welkom om geheel vrijblijvend enkele keren mee te fietsen om zo de sfeer te proeven, Als het je bevalt en je bent van plan vaker te komen dan verwachten we dat je je aanmeldt als lid.

Verantwoordelijkheid van alle deelnemers:

Het succes van het DB fietsen hangt niet alleen van de begeleiders af. Zij doen er alles aan om het geheel goed te laten verlopen en waar nodig te helpen, maar zij kunnen niet voor alles aangesproken worden of verantwoordelijkheid dragen. Op alle deelnemers wordt daarom ook een beroep gedaan voor een goede gang van zaken, zoals:

  1. Zich houden aan de aanwijzingen, er op toe te zien dat veilig wordt gefietst, geen plotselingen bewegingen maken, elkaar waarschuwen bij gevaarlijke situaties of andere weggebruikers, tijdig signalen doorgeven naar voren in geval van pech of achterblijvers.  
  2. Goed aansluiten in de groep, vooral ook bij het oversteken. Maar ook weer niet te dicht op de voorganger fietsen en zeker niet tussen twee voorgangers in rijden!
  3. Zorgen voor een goede betrouwbare fiets. Neem zelf ook enige reparatiespullen mee, ga er niet vanuit dat anderen dat wel voor je hebben of dat de begeleleiders daar vanzelfsprekend voor zouden moeten zorgen.
  4. Het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen! Dit is geen overbodige luxe, maar een standaard onderdeel van de fietsoutfit. Het risico op ongelukken is in een grote groep groot!

Ben ik verzekerd?

Alleen voor Domstadleden inclusief het NTFU-lidmaatschap geldt de standaard fietsschadeverzekering. Deze vergoedt materiële schade aan de fiets, onderdelen en persoonlijke eigendommen (o.a. kleding) ten gevolge van een ongeval. Voorts zijn alle NTFU-leden standaard verzekerd voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid, dus schade toegebracht aan anderen. Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een georganiseerde toertocht, maar ook als je alleen fietst. De verzekering is persoonsgebonden, dus als je meerdere fietsen hebt, dan hoef je ze niet apart te verzekeren. Deze fietsverzekering geldt in heel Europa, dus ook tijdens een clubweekend of een individuele fietsvakantie in het buitenland. Diefstal valt er niet onder.

Leden zonder het NTFU lidmaatschap hebben deze fietsverzekering niet. Ze rijden dus geheel op eigen risico en kunnen geen verhaal halen bij de NTFU of onze vereniging. Voor nieuwkomers is een introduceverzekering bij de NTFU mogelijk.

Het kan interessant zijn een abonnement te nemen op de Pech-onderweg-service (van FietsNED). Deze geeft recht op kosteloze reparatie bij pech onderweg. De pechpas voor fiets en electrische fiets(!) kost €32,50 per jaar waarmee je altijd de fietsenmaker bij de hand hebt en die je zo nodig ook thuisbrengt. Zie voor informatie www.fietsned.nl of bij de secretaris. Ook het ANWB-lidmaatschap geeft recht op reparatie onderweg.

Toerfietsen is een kwetsbare sport, niet alleen voor toerfietsers op dunne bandjes, maar ook voor dikkebanders die in een vrij grote groep fietsen. Mogelijk kun je als je een medefietser schade toebrengt je eigen WA-verzekering erop aanspreken, maar dat hangt wel af van de polisvoorwaarden. Het wordt nog riskanter als je iemand anders schade berokkent, maar zelf geen WA-verzekering hebt, want dan zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien. Bij elektrische fietsen kunnen de kosten flink oplopen. Mogen we veronderstellen dat dikkebanders – al dan niet lid van Domstad, maar niet van NTFU – wel een eigen WA-verzekering hebben?  

De risico’s zijn dus groot. Onze vereniging heeft een algemene zorgplicht en dient te wijzen op risico’s en gevaarlijke situaties. Maar voor schade aan jezelf of toegebracht aan anderen, wat ook de oorzaak mag zijn, kan de vereniging nimmer aansprakelijk worden gesteld!

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij De Dikkebandencommissie:

Ben Koot tel. 030-2613449; 06-361133834; E-mail: benkoot13@gmail.com;

Nico van de Kraak tel. 030-6031927;  06-53314233; E-mail: nico.mary@ziggo.nl;

Tienta Verlegh, (mede namens het Bestuur) tel. 06-43940621; E-mail: verlegh45@gmail.com;